По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Продължение на трудовата книжка
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Продължение на трудовата книжка

Публикувано на 14.05.2019

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Когато се издава продължение на трудова книжка, кой работодател се вписва и коя дата на издаване на стр. № 5? Последният работодател поставя ли подпис и печат на стр. № 5?

   Когато страниците на трудовата книжка, на които се правят съответните вписвания се изчерпят, на работника или служителя се осиг...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.