По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Отчитане приходите от продажба на продукция и стоки
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане приходите от продажба на продукция и стоки

Публикувано на 17.05.2019

Христо Досев, д.е.с.

    В бр. 2 от 2019 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря н авъпроса: Как се отчитат приходите от продажба на продукция и стоки?
Съгласно параграф 6.1 от СС 18, приходът от продажбата на продукция и стоки (който между впрочем следва да се отнася и при продажбата на активи) се признава, когато кумулативно са изпълнени следните пет условия:
- Продавачът е прехвърлил на купувача значителни рискове и изго...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.