По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Осигуряване на управители в ООД и деклариране на доходите
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Осигуряване на управители в ООД и деклариране на доходите

Публикувано на 23.04.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

    Дружеството е ООД с трима съдружници, двама от които са вписани управители и се осигуряват по ДУК получаващи възнаграждение.
Вариант 1:  Единият от двамата съдружници, който е вписан управител и се осигурява по ДУК към момента, желае да премине на трудов договор на длъжност управител с НКПД - 11207023 и да не се осигурява повече по ДУК. Той няма да осъществява никаква друга дейност във фирмата, освен да бъде управител. Управител А ще назнач...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.