По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Бракуване или обезценка на морално остаряла стока
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Бракуване или обезценка на морално остаряла стока

Публикувано на 07.06.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Дружество има закупена стока с ползван данъчен кредит в размер на 120 000 лв. Стоката е морално остаряла и е закупена преди 5 години. Искаме да извършим преоценка на застоялата налична стока. Какво отражение ще намери в осчетоводяването и в съответствие на законите ЗКПО и ЗДДС?

   Стоката може да се бракува или да се обезцени. Относно брака трябва да се има предвид разпоредбата на чл. 79...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.