По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Промени в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“ през 2019 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Промени в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“ през 2019 г.

Публикувано на 14.05.2019

Вержиния ЗАРКОВА – началник-отдел в НОИ

    Измененията в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица са обнародвани в ДВ, бр. 9 от 29 януари 2019 г.
През тази година е променен образецът на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“. С новия образец на декларацията се подават данните за извършена трудова дейност след 1...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.