По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Разходи за комисиони, транспорт и логистика
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Разходи за комисиони, транспорт и логистика

Публикувано на 07.06.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: Фирма, регистрирана в България по ДДС и други държави членки по ДДС, продава стоки в ЕС на физически лица чрез платформата на „Амазон“. „Амазон“ ни издава фактури за комисиони, транспорт и логистика без ДДС. Тези фактури от „Амазон“ ние трябва ли да им ги префактурираме и при префактурирането ще начисляваме ли ДДС?

   Отговор: Разходите за комисиони, транспорт и логистика представляват необходимо присъщи разходи на ва...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.