По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Бракуване на стоки
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Бракуване на стоки

Публикувано на 11.06.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    Производител на хляб разкарва със стокови разписки произведената продукция в провинцията. За извършените продажби издава фактура на края на всеки месец. Съгласно сключените договори с търговците на дребно хляб, непродаден два дни от получаването, се взима обратно от производителя. Какъв документ трябва да се издава във връзка с изменената и допълнена Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. Как да приспадаме бракувания хляб?

   ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.