По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Наличието на 8 месеца предварителен стаж като условие за ползване на платен годишен отпуск
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Наличието на 8 месеца предварителен стаж като условие за ползване на платен годишен отпуск

Публикувано на 14.06.2019

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право

    Назначихме служителка, която до момента не е работила по трудов договор. Тя обаче настоява, че е полагала труд като самоосигуряващо се лице и има няколко години осигурителен стаж. Има ли право да ползва платен годишен отпуск заради над 8-месечния си осигурителен стаж? Той зачита ли се и за трудов стаж?

   Според чл. 22, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.