По тематика > Данъци > Процедури > ПРОЦЕДУРА ПО ВНАСЯНЕ НА АВАНСОВ ДАНЪК И ДАНЪК ВЪРХУ ОБЩАТА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ОСНОВА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОЦЕДУРА ПО ВНАСЯНЕ НА АВАНСОВ ДАНЪК И ДАНЪК ВЪРХУ ОБЩАТА ГОДИШНА ДАНЪЧНА ОСНОВА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Публикувано на 12.04.2019

Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант

    Актуално към 01.01.2019 г.
1. Правно основание (регламент) на процедурата
Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - чл. 42, чл. 43, чл. 44, чл. 44а, чл. 45...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.