По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Работодателят не може да разпореди ползване на неплатен отпуск
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Работодателят не може да разпореди ползване на неплатен отпуск

Публикувано на 18.06.2019

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доц. д-р по трудово право

    Има ли работодателят право поради намаляване на обема на работа да разпореди ползването на неплатен отпуск в размер 30 работни дни за една календарна година? По какъв ред може да се ползват повече от 30 работни дни неплатен отпуск?

   Работодателят няма право да разпореди ползването на неплатен отпуск от работниците и служителите. В съответствие с чл. 160...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.