По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Публикувано на 21.05.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Фирмата произвежда продукция, която продава в собствен магазин и доставя на клиенти при предварително заявени количества и вид артикул. Доставките се извършват със собствени превозни средства и от лица, назначени на трудов договор във фирмата.
При издаването на фактурите ще се използва софтуер, отговарящ на критериите за СУПТО.
1. Планираме продажбите от магазина и тези от разносната търговия да се извършват от един компютър с едно ФУ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.