По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Право на строеж
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Право на строеж

Публикувано на 09.07.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    Фирмата ни има закупени през януари 2017 г. 247 кв.м от УПИ, състоящо се от общо 4272,87 кв.м. Върху целия имот предстои строеж на жилищна сграда. Върху останалата част от УПИ ще се учреди право на строеж срещу задължение за строеж и прехвърляне право на собственост. Тези 247 кв.м от УПИ при закупуването са заведени счетоводно като дълготраен актив земя. През 2018 г. е начислена обезценка на база експертна оценка. Въпросът ми е как счетоводно ще ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.