По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Счетоводно отчитане на продажба на животни
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Счетоводно отчитане на продажба на животни

Публикувано на 12.07.2019

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.

    Земеделски производител по ДДС продава част от животните си, като издава фактура с ДДС. Цената, на която ги продава, е по-ниска от тази, на която са купени. Какви счетоводни статии трябва да взема и как да ги отпиша?

   Обикновено животните, които предстои да се продават, постъпват в групата за угояване. В тази група могат да постъпят както продуктивни и работни животни, така и млади животни. Тези животни се записват по дебит...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.