Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Счетоводно отчитане на продажба на животни
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

Счетоводно отчитане на продажба на животни

Публикувано на 12.07.2019

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.

    Земеделски производител по ДДС продава част от животните си, като издава фактура с ДДС. Цената, на която ги продава, е по-ниска от тази, на която са купени. Какви счетоводни статии трябва да взема и как да ги отпиша?

   Обикновено животните, които предстои да се продават, постъпват в групата за угояване. В тази група могат да постъпят както продуктивни и работни животни, така и млади животни. Тези животни се записват по дебит...

За да четете пълния текст на този материал, моля, влезте с вашата абонаментна парола за достъп или
разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ
.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...