По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Срочен трудов договор за заместване
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Срочен трудов договор за заместване

Публикувано на 12.07.2019

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

    Работя в детска ясла. Назначена съм като педагог с трудов договор по заместване, сключен на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ на мястото на лице, излязло в неплатен отпуск за две години. Титулярят не се върна от чужбина и мястото се освободи. Подадох молба до директора за н...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.