По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗМДТ > 2019 г. > Промените в ЗМДТ, в сила от 01.01.2019 г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Промените в ЗМДТ, в сила от 01.01.2019 г.

Публикувано на 11.06.2019

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    С разпоредбите на § 39-40 на Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИД ЗКПО), обн. в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., са направени изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), по-голямата част от които влизат в сила от 01.01.2019 г. Най-същественити от тях са свързани със:
1. Данъка върху недвижимите имоти
Измененията и допълнени...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.