По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Встъпителните и последващи имуществени вноски на учредителите се отчитат като собствен капитал на ЮЛНЦ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Встъпителните и последващи имуществени вноски на учредителите се отчитат като собствен капитал на ЮЛНЦ

Публикувано на 09.07.2019

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ – д.е.с.

    Въпрос: Сдружение с нестопанска цел, регистрирано в частна полза, за получавания членски внос трябва ли да има касов апарат? С какви документи трябва да се отчита приходът от получавания членски внос?

   Отговор: Встъпителните и последващи имуществени вноски на учредителите се отчитат като собствен капитал на ЮЛНЦ и следователно не са облагаем приход по ЗКПО. Препоръчително е обаче в устава на ЮЛНЦ да бъде предвидено, че член...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.