По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Наредба № Н-18 от 2006 г. не е приложима, когато плащанията по продажбите се извършват по банков път
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Наредба № Н-18 от 2006 г. не е приложима, когато плащанията по продажбите се извършват по банков път

Публикувано на 18.06.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите (абр. НДВ1062006) приложима ли е за нашето дружество, предвид че имаме софтуер за изготвяне/издаване на фактури, всички плащания се извършват по банков път и нямаме касов апарат?

   Отговор: Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговс...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.