По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер

Публикувано на 19.07.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: Агенция за недвижими имоти получава депозит от купувача от 2000 лв. за осъществяване на покупко-продажба на недвижим имот. Впоследствие купувачът се отказва и депозитът остава като неустойка - 1000 лв. за агенцията и 1000 лв. за продавача. Какви документи трябва да бъдат издадени от агенцията за неустойката 1000 лв., която е в нейна полза и за 1000 лв., които ще отидат при продавача, който е физическо лице и как да бъдат осчетоводени?

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.