По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Допълнителни парични вноски по чл. 134 от ТЗ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Допълнителни парични вноски по чл. 134 от ТЗ

Публикувано на 09.07.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: Дружество А има 50% дялово участие в дружество Б. Дружеството А с протокол на общото събрание предоставя парични средства на дружество Б по реда на чл. 134 от ТЗ. Как следва да бъдат осчетоводени допълнителните парични вноски съответно и в двете дружества?

...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.