По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Определяне на облагаемия оборот
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Определяне на облагаемия оборот

Публикувано на 09.07.2019

Отговаря Милена КИРИЛОВА – данъчен експерт

    Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ЗДДС, започва дейност в търговски обект - ресторант. През периода м. ноември 2018 г. – м. януари 2019 г. са реализирани обороти от дейността, както следва:
през месец ноември 2018 г. 7000 лв.;
през месец декември 2018 г. 32 000 лв.;
към 18 януари 2019 г. 25 000 лв.
Общо 64 000 лв.
Оборотът от 50 000 ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.