По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > Определяне на данъчния финансов резултат
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Определяне на данъчния финансов резултат

Публикувано на 12.07.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: Фактура за доставена стока от 2013 г. не е платена на доставчика. През 2018 г. е подписано споразумение между доставчика и клиента за отсрочване - срокът за погасяване на задължението съгласно споразумението е до 31.12.2019 г. Следва ли клиентът да приложи изискването на чл. 46 от ЗКПО...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.