По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2019 г. > Доход от трудова дейност на ФЛ в държава, на която не е гражданин
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Доход от трудова дейност на ФЛ в държава, на която не е гражданин

Публикувано на 12.07.2019

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Физическо лице, студент в САЩ, е заминало за обучение в края на 2018 година. Лицето има доходи от друга стопанска дейност през 2018 година в България и съответно е получило доходи от почасова заетост в САЩ през 2018 година. Работодателят в САЩ съобщава на лицето, че трябва да декларира доходите си от работата в САЩ в България, тъй като няма повече от половината дни на текущата година пребиваване в САЩ и няма как да го обложат в САЩ. Дължи...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.