По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДФЛ > 2019 г. > Облагане с окончателен данък на доходите от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на чуждестранни физически лица
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Облагане с окончателен данък на доходите от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на чуждестранни физически лица

Публикувано на 19.07.2019

Отговаря Лорета Цветкова - данъчен експерт

    Предприятието ни има сключен договор за управление с чуждестранно физическо лице, гражданин на страна, която не е членка на ЕС.
Лицето няма адрес или офис на територията на Република България и осъществява дейността по управление от територията на страната, на която е гражданин.
Съгласно договора лицето получава фиксирано месечно възнаграждение, изплащано по банков път. Следва ли изплащаните възнаграждения да се облагат с окончателен ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.