По тематика > Осигуряване > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Осигуряване на чуждестранно физическо лице, сключило договор за управление
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Осигуряване на чуждестранно физическо лице, сключило договор за управление

Публикувано на 19.07.2019

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по осигуряване

    Предприятието ни има сключен договор за управление с чуждестранно физическо лице, гражданин на страна, която не е членка на ЕС.
Лицето няма адрес или офис на територията на Република България и осъществява дейността по управление от територията на страната, на която е гражданин.
Съгласно договора лицето получава фиксирано месечно възнаграждение, изплащано по банков път.
1. Следва ли изплащаните възнаграждения да се облагат с око...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.