По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Заплащане на продуктова такса
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Заплащане на продуктова такса

Публикувано на 06.08.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

    Имам въпрос, свързан с използването на найлонови торбички. Имаме няколко вида найлонови торбички, които не отговарят на предвидените в наредбата за продуктови такси размери и микрони дебелина. Въпросът ми е как най-икономически изгодно да подходим? Какви са вариантите ни - дали да започнем да плащаме такса на ПУДООС, дали да се регистрираме в “Екобулбак”? Ако се регистрираме в “Екобулпак”, ще следва ли да плащаме на ПУДООС? И ако имаме проверка о...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.