По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Отчитане на извънредни разходи
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане на извънредни разходи

Публикувано на 06.08.2019

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.

    Автомобил на наш клиент счупи бариера, която не е ДМА.
Получихме фактура за ремонта за 600 лв. с ДДС, изплатена сума щета 650 лева. Трябва ли да компенсирам възникналите извънредни разходи 500 лева с извънредните приходи и да посоча само разликата в ОПР като извънреден приход, или в двете страни на ОПР да ги посоча поотделно?

   Според НСС чл. 4.3 като извънредни статии се представят:
а) балансовата стойност на пр...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.