По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > База за изчисляване на обезщетението при уволнение след придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

База за изчисляване на обезщетението при уволнение след придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

Публикувано на 09.08.2019

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Освободихме служител от 01.01.2019 г. по взаимно съгласие, за да може да получи пенсия. На следващия ден отново го назначихме на работа, поради което временно беше стопирано изплащането на обезщетението. На 12 февруари получих заповед за изплащане на обезщетението. Кой месец следва да се вземе за база - декември 2018 г. или януари 2019 г.?

   При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.