По тематика > Данъци > Процедури > ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ПРИ ДОСТИГНАТ РАЗМЕР НА ОБЛАГАЕМИЯ ОБОРОТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС ПРИ ДОСТИГНАТ РАЗМЕР НА ОБЛАГАЕМИЯ ОБОРОТ

Публикувано на 11.06.2019

Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант

    актуално към 08.01.2019г.

   1. Правно основание на процедурата :

   ЗДДС: чл. 95, ал. 1 и ал. 2, чл. 96, ал. 1 - ал. 8, чл. 101,ал.1- 8, чл. 103, чл. 104, ал. 1 – 3, чл. 105,
ППЗДДС: чл. 72, чл. 73 , чл. 74, чл. 75
2. Цел:
Целта на процедурата е всяко данъчно задължено лице, с облагаем оборот 50 000лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.