По тематика > Осигуряване > Процедури > ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ СМЪРТ НА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ СМЪРТ НА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ

Публикувано на 11.06.2019

Нели Вангелова – държавен експерт по осигуряването в НОИ

    Правно основание на процедурата
Кодекс за социално осигуряване (КСО) - чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 13, ал. 2, чл. 13г, чл. 40, ал. 3 и чл. 54к.
Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО).
Цел на процедурата
Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.