По тематика > Осигуряване > Процедури > ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Публикувано на 11.06.2019

Нели Вангелова – държавен експерт по осигуряването в НОИ

    Правно основание на процедурата - чл. 164 и 164а от Кодекса на труда
Наредба за работното време, почивките и отпуските...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.