По тематика > Осигуряване > Процедури > ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРСТ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА 6 МЕСЕЦА ОТ ДЕНЯ НА ПРЕДАВАНЕ НА ДЕТЕТО ЗА ОСИНОВЯВАНЕ ЗА ОСТАТЪКА ДО 365 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРСТ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА 6 МЕСЕЦА ОТ ДЕНЯ НА ПРЕДАВАНЕ НА ДЕТЕТО ЗА ОСИНОВЯВАНЕ ЗА ОСТАТЪКА ДО 365 КАЛЕНДАРНИ ДНИ

Публикувано на 11.06.2019

Нели Вангелова – държавен експерт по осигуряването в НОИ

    Правно основание на процедурата
Кодекс на труда - чл. 164б, ал. 2, 3 и 5, изречение „второ“
Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) – чл. 46в, чл. 46г и чл. 46д
Кодекс за социално осигуряване - чл. 40, ал. 3 и чл. 53а – 53г и чл. 54к.
Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.