По тематика > Осигуряване > Процедури > ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Публикувано на 11.06.2019

Нели Вангелова – държавен експерт по осигуряването в НОИ

    Правно основание на процедурата
Кодекс на труда - чл. 164б, ал. 1 и ал. 5, изречение „първо“ и чл.167, 1, 2, 4 и 5.
Кодекс за социално осигуряване - чл. 53а – 53г и чл. 54к.
Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.