По тематика > Осигуряване > Процедури > ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ СЛЕД НАВЪРШВАНЕ НА 6-МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ НА ДЕТЕТО ЗА ОСТАТЪКА ДО 410 КАЛЕНДАРНИ ДНИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ СЛЕД НАВЪРШВАНЕ НА 6-МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ НА ДЕТЕТО ЗА ОСТАТЪКА ДО 410 КАЛЕНДАРНИ ДНИ

Публикувано на 11.06.2019

Нели Вангелова – държавен експерт по осигуряването в НОИ

    Правно основание на процедурата
Кодекс на труда - чл. 163, ал. 10 и 12.
Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО)
Кодекс за социално осигуряване - чл. 40, ал...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.