По тематика > Осигуряване > Процедури > ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОТПУСКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОТПУСКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ

Публикувано на 11.06.2019

Нели Вангелова – държавен експерт по осигуряването в НОИ

    Правно основание на процедурата
Кодекс на труда (КТ) - чл. 164, ал. 3 и ал. 4 и чл. 167.
Наредба за работното време, почивките и отпуските...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.