По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗКПО > 2019 г. > “Технически услуги” по смисъла и за целите на ЗКПО
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

“Технически услуги” по смисъла и за целите на ЗКПО

Публикувано на 13.08.2019

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

    Съгласно чл. 12, ал. 5, т. 4 от ЗКПО доходите от възнаграждения за предоставени технически услуги са сред тези, приемани като подлежащи на облагане доходи от източник в страната. Предвид многообразието от услуги, които според общоприетия смисъл на понятието се приемат за “т...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.