По тематика > Осигуряване > Процедури > ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Публикувано на 14.06.2019

Нели Вангелова – държавен експерт по осигуряването в НОИ

    Правно основание на процедурата
Кодекс за социално осигуряване - чл. 54а – 54л.
Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, наричана за краткост в процедурата - наредбата.
Цел на процедурата
Предоставяне на парични обезщетения при настъпване на риска безработица.
Страни по процедурата
Първа страна:...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.