По тематика > Данъци > Процедури > РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА

Публикувано на 14.06.2019

Мариета ПЛОЧЕВА – данъчен консултант

    актуално към 01.01.2019г.
1. Правно основание на процедурата:

   ЗДДС: чл. 95- 100, чл. 101, чл. 103 -105, чл. 133, чл. 135, чл. 176 - 176б
ППЗДДС: чл. 72 -76
2. Цел:
Целта на процедурата е да разгледа какви са задълженията на чуждестранните лица, касаещи тяхната регистрация по реда на ЗДДС.
Следва да се има предвид обстоятелството, че ЗДДС не дава дефиниция на понятието чуждестранно лице. С текс...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.