По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Режим на сумирано изчисляване на работното време
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Режим на сумирано изчисляване на работното време

Публикувано на 09.08.2019

експерти от МТСП

    В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Ако при режим на сумирано изчисляване на работното време се получават часове над нормата само от превръщането на дневните часове в нощни, това извънреден труд ли е и заплаща ли се и отчита ли се като такъв? Реално отработените часове са в нормата, но има и нощни смени в тях, т.е. ако ги преобразуваме в дневни с коефициент...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.