По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Защита от уволнение по време на отпуск
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Защита от уволнение по време на отпуск

Публикувано на 09.08.2019

Красимир Добрев, юрист

    Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Може ли работодател да уволни служител, който е в отпуск?
Кодексът на труда (КТ) предвижда много норми, които дават закрила на различни категории работници и служители. Има специални текстове за закрила на лица с намалена работоспособност, на жените, на непълнолетните. Има и специална част, която пъ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.