По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2019 г. > Регистрация по ЗДДС на лица, получаващи доставки, свързани с резервации за нощувки
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Регистрация по ЗДДС на лица, получаващи доставки, свързани с резервации за нощувки

Публикувано на 10.09.2019

Петър ЗАХАРИЕВ - данъчен експерт в НАП

    Масова практика е лица, които извършват настаняване в апартаменти, стаи и други обекти за настаняване, да ползват услугите на интернет сайтове (основно “Букинг”) за резервация. Получаването на услуга, свързана с регистрация, е облагаема доставка по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност.
Общият принцип относно определяне мястото на изпълнение...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.