По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Ползване на платен годишен отпуск
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Ползване на платен годишен отпуск

Публикувано на 10.09.2019

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

    Работник има право на платен годишен отпуск от текущата година в размер на 20 дни и 4 дни неизползван платен годишен отпуск от минали години. Работникът решава да ползва 5 дни платен годишен отпуск от отпуска за текущата година. Работодателят счита, че отпускът за текущата година трябва да се ползва след изчерпване на неизползвания отпуск за минал период. Законосъобразно ли е решението на работодателя? Ако работникът прекрати трудовото си правоот...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.