По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Отчитане на разходите за амортизации
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Отчитане на разходите за амортизации

Публикувано на 10.09.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор

    Българско дружество има регистриран клон в друга държава членка. Българското дружество прехвърля собствено МПС в клона си. За МПС-то е издаден регистрационен талон на името на клона от държавата, в която е регистриран клонът. Прехвърлянето е направено с Протокол за движение на активи и съответно няма разплащания между клона и основното дружество. Къде следва да се начисляват и отчитат амортизациите на МПС-то - в дружеството майка или в клона?

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.