По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Право на удължен платен годишен отпуск
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Право на удължен платен годишен отпуск

Публикувано на 10.09.2019

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

    Как се определят работниците и служителите, които имат право на удължен платен годишен отпуск?

   Законодателят е дал право на някои категории работници и служители, да ползват удължен размер на основния платен годишен отпуск. Става дума за:
- работници или служители, изпълняващи работи от особен характер (чл. 155, ал. 5 от КТ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.