По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Регистрация на трудовите договори, сключени с работниците и служителите
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Регистрация на трудовите договори, сключени с работниците и служителите

Публикувано на 09.08.2019

Вержиния ЗАРКОВА – началник-отдел в НОИ

    Регистрацията на трудовите договори с работниците и служителите се извършва по реда на Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Изменения и допълнения на наредбата са обнародвани с ДВ, бр. 12 ...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.