По тематика > Труд и работна заплата > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Промени в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Публикувано на 09.08.2019

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване

    С Постановление № 107 от 8 май 2019 г. са извършени изменения и допълнения на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, които са публикувани в „Държавен вестник“, бр. 39 от 14.05.2019 г.
С промените наредбата се привежда в съответствие с измененията в Кодекса за социално осигуряване (КСО...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.