По тематика > Търговско и облигационно право > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Нов Закон за защита на търговската тайна
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Нов Закон за защита на търговската тайна

Публикувано на 13.08.2019

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист

    До приемането на новия Закон за защита на търговската тайна (oбн., ДВ, бр. 28 от 05.04.2019 г.) основната правна уредба на защитата на търговската тайна се съдържаше в Закона за защита на конкуренцията – в глава седма „Забрана за нелоялна конкуренция“ (чл. 29-37 ЗЗК). Разпоредб...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.