По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Счетоводното признаване на разходите
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Счетоводното признаване на разходите

Публикувано на 10.09.2019

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

    Въпрос: Могат ли да се отразят разходи за ел. енергия на нает имот, за които разходи партидите за ползване на ел. енергия и вода не са прехвърлени на наемателя, а са фактурирани на наемодателя, който е физическо лице. Юридическото лице ползва наетото помещение в дейността си.

   Отговор: Счетоводното признаване на разходите за целите на изготвянето на финансовите отчети по реда на приложимите счетоводни стандарти, а респектив...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.