По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Изкупуване на ЕООД
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Изкупуване на ЕООД

Публикувано на 24.09.2019

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Въпрос: Фирма подписва договор със собственик на ЕООД за закупуване на дяловете му и превежда (по банков път) съгласно договора 50 000 лева. Как трябва да се осчетоводи тази сума от фирмата купувач и договорът достатъчно основание ли е за признаване на разхода?

   Отговор: При покупката на дялове не се признават разходи. Признава се закупеният актив. Може да се състави следната статия:
Дт с/ка Инвестиции в дъщерни предп...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.