По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Изготвяне на краен ликвидационен баланс
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Изготвяне на краен ликвидационен баланс

Публикувано на 13.08.2019

Отговаря Минко ВЕЛКОВ

    Попълват ли се данни в колонката за “предходна година” в изготвяния краен ликвидационен баланс?

   На поставения кратък въпрос може също да се даде и кратък отговор. Но самото запитване подсказва, че то е породено от някои непълноти и неясноти в действаща нормативна уредба, позволяващи различни интерпретации и коментари. С оглед на това в следващото изложение ще бъдат посочени някои основания, с помощта на които би могъл да с...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.