По тематика > Счетоводство > Въпроси, отговори и коментари > 2019 г. > Консолидиран финансов отчет
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

Консолидиран финансов отчет

Публикувано на 09.08.2019

Отговаря Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

    Дружество майка е акционерно дружество холдинг. В групата са включени още 5 свързани дружества. Показателите на всички дружества ли участват за определяне на категорията от група предприятия, или има значение от свързаността? Ако следва да се изготвя консолидиран финансов отчет, всички ГФО на предприятията в групата ли следва да се включат? Ако не, как се определя кои отчети на предприятията от групата да се включат в консолидирания финансов отче...

Пълният текст е достъпен само за абонати. Към формата за абонамент.